Records | Tecmo Bowl League Players | Tecmo Bowl League Tecmo Bowl League | Articles Tecmo Bowl League Tecmo Bowl League | Seasons Players | Tecmo Bowl League Tecmo Bowl League | Articles Tecmo Bowl League Tecmo Bowl League | Seasons
TBL Passing Stats | Records | Tecmo Bowl League TBL Defense Records | Tecmo Bowl LeagueTBL Offense Records | Tecmo Bowl LeagueTBL Punting Records | Tecmo Bowl LeagueTBL Kicking Records | Tecmo Bowl LeagueTBL Special Teams Records | Tecmo Bowl LeagueTBL Receiving Records | Tecmo Bowl League TBL Rushing Records | Tecmo Bowl League
TBL Passing Stats | Tecmo Bowl League

PRESS ANY STAT HEADING TO SORT THE CATEGORY !


SSN HNR
NFL
PLAYER

TBL
TEAM
PASS
ATT
PASS
CMP
CMP
%
TDs INT PASS
YRDS
AVG
LNG
QB
SCK
QB
RTG
12
  B.KOSAR
BUF 137 124 090.5 09 10 1416 10.3 56* 06 101.2
12
31st Team Award | Tecmo Bowl League J.MCMAHON CHI 145 139 095.9 18 05 1423 09.8 26 02 132.8
12   D.WHITE CLE 137 125 091.2 02 11 1095 07.9 38* 02 071.4
12   P.SIMMS DAL 068 061 089.7 02 07 0574 08.4 26 02 072.1
12   R.CUNNINGHAM DEN 058 047 081.0 03 09 0575 09.9 39 02 085.6
12   D.MARINO G.B 123 118 095.9 08 04 0901 07.3 28* 02 105.3
12 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League J.SCHROEDER IND 137 125 091.2 09 08 1624 11.8 36 06 113.6
12   J.ELWAY NYJ 054 051 094.4 02 03 0495 09.1 27 07 094.1
12   J.MONTANA S.F 048 046 095.8 05 01 0520 10.8 24 00 137.8
12 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League D.WILLIAMS SEA 123 118 095.9 09 03 1253 10.1 40* 01 123.3
12 22nd Team Award | Tecmo Bowl League D.KRIEG T.B 107 097 090.7 11 07 1369 12.7 79* 05 125.8
12   T.KRAMER WSH 098 094 095.9 08 04 1043 10.6 42 02 121.2
11 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League B.ESIASON* BUF 125 119 095.2 10 06 1157 09.2 31 02 111.9
11   J.MCMAHON CHI 113 104 092.0 09 08 1150 10.1 34 02 106.1
11   T.KRAMER CLE 112 101 090.2 08 10 1397 12.4 47 03 105.2
11   J.ELWAY DEN 076 069 090.8 03 03 0699 09.2 27 00 101.7
11 22nd Team Award | Tecmo Bowl League D.MARINO G.B 126 121 096.0 11 05 1257 09.9 31* 10 120.8
11   J.SCHROEDER IND 081 073 090.1 06 07 0907 11.2 35* 02 102.0
11   J.MONTANA LAR 055 047 085.5 01 07 0537 09.7 37 04 073.8
11   D.WHITE NYG 083 059 071.1 01 22 0586 07.0 21 03 055.2
11 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League D.WILLIAMS S.F 081 074 091.4 07 06 0997 12.3 41 00 115.9
11
31st Team Award | Tecmo Bowl League B.KOSAR SEA 137 136 099.3 15 01 1565 11.4 38 03 147.7
11   D.KRIEG T.B 131 117 089.3 10 12 1275 09.7 54 01 094.5
11   P.SIMMS WSH 095 090 094.7 08 05 0924 09.7 43 01 113.3
10   D.WILLIAMS BUF 150 131 087.3 15 14 1402 09.3 35 04 100.1
10 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League J.MCMAHON CHI 139 131 094.2 11 08 1458 10.4 38 13 112.8
10   D.MARINO CLE 122 112 091.8 06 07 1103 09.0 28 01 096.8
10   W.MOON* DEN 120 105 087.5 03 11 1201 09.0 57 03 078.5
10 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League T.KRAMER G.B 098 092 093.9 12 04 1439 14.6 52 05 141.3
10   b.kosar IND 095 082 086.3 06 11 1003 10.5 38 04 092.1
10   d.white LAR 100 077 077.0 02 14 0668 06.6 48 11 061.2
10   d.krieg NYG 067 057 085.1 01 09 0705 10.5 29 03 074.8
10   P.SIMMS NYJ 104 089 085.6 04 14 0870 08.3 38 11 075.9
10 22nd Team Award | Tecmo Bowl League J.MONTANA S.F 096 094 097.9 13 01 1079 11.2 33 00 148.7
10   j.schroeder SEA 095 087 091.6 06 06 0860 09.0 31 02 099.1
10   R.CUNNINGHAM* T.B 091 078 085.7 07 13 1080 11.8 38 01 102.2
10
31st Team Award | Tecmo Bowl League J.ELWAY WSH 108 102 094.4 22 05 1443 13.3 61* 04 139.0
09 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League M.rypien* BUF 118 111 094.1 12 06 1194 10.1 28 03 121.5
09
31st Team Award | Tecmo Bowl League J.MCMAHON CHI 107 103 096.3 14 01 0947 08.8 33 03 139.2
09   D.krieg DEN 059 047 079.7 02 09 0543 09.2 23 00 076.7
09 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League j.schroeder IND 104 098 094.2 09 03 1094 10.5 35 01 127.3
09   d.marino LAR 066 053 080.3 02 12 0644 09.7 44 06 077.8
09   B.kosar NYG 088 070 079.5 00 15 0801 09.1 46 05 065.0
09   n.lomax NYJ 139 118 084.9 06 21 1207 08.6 55* 08 077.7
09   d.williams PIT 096 079 082.3 07 13 0867 09.0 30 03 089.0
09 22nd Team Award | Tecmo Bowl League j.montana S.F 068 057 083.8 10 05 0898 13.2 38 01 127.7
09   p.simms SEA 098 094 095.9 06 03 1158 11.8 30 05 123.6
09   j.elway T.B 122 104 085.2 13 17 1395 11.4 40 04 110.2
09   t.kramer WSH 079 068 086.1 08 11 0840 10.6 33 04 105.1
08   M.RYPIEN* BUF 096 082 085.4 03 13 0965 10.0 30 02 079.4
08 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League J.MCMAHON CHI 100 095 095.0 07 04 1066 10.6 35 05 117.8
08   D.MARINO DEN 066 061 092.4 02 05 0601 09.1 26 03 083.1
08   D.WILLIAMS IND 067 047 070.1 00 17 0592 08.8 50 03 057.8
08   B.KOSAR LAR 077 067 087.0 02 08 0639 08.3 45 01 070.3
08
31st Team Award | Tecmo Bowl League J.KELLY MIA 116 112 096.9 15 03 1312 11.3 49 04 142.6
08   P.SIMMS NYG 071 056 078.9 06 14 0762 10.7 58 04 100.0
08   T.KRAMER S.F 051 044 086.3 04 03 0584 11.4 36 00 116.0
08   j.montana SEA 056 051 091.1 03 05 0499 08.9 31 04 084.4
08 1Pro Bowl Award | Tecmo Bowl League J.ELWAY T.B 112 099 088.4 07 09 1293 11.5 30 01 102.1
08 22nd Team Award | Tecmo Bowl League D.KRIEG WSH 083 079 095.2 10 04 1045 12.5 44 07 138.2


 
Season 10 Playoff Game Logs | Tecmo Bowl League Season 10 Team Game Logs | Tecmo Bowl League